[HOME]: [Mac OS X]: [MacPython]: [Emacs]: [生存報告記]: [MacEmacs JP Project]: [NTEmacs JP Project]:

概要

都市伝説 - Wikipedia

参考サイト

謝る前にケツを出せ: 後味の悪い噂話、都市伝説

http://www.med-legend.com/column/urbanleg2.html

http://www.wao.or.jp/naniuji/txt_den/densetu1.htm

都市伝説の部屋

世界の怪事件・怪人物

うわごとのとなり

後味の悪い噂話、都市伝説スレッドまとめサイト

陰謀論 - Wikipedia